Polityka prywatności serwisu internetowego chata-keblowo.pl

Serwisu internetowego chata-keblowo.pl

Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności serwisu internetowego chata-keblowo.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez “Użytkowników” w związku z korzystaniem przez nich z usług i funkcjonalności realizowanych przez serwis internetowy http://chata-kebłowo.pl nazywany dalej “Serwisem”.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w “Serwisie” jest Zajazd “CHATA” Sp. z o.o., z siedzibą: Gdańska 2, 84-242 Kębłowo, woj. pomorskie, NIP: 5882493911, REGON: 524535132, KRS 0001020805 nazywany dalej “Administratorem”.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 4. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi ­ ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji usługi lub zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje:

  • formularz kontaktowy,
  • formularz rezerwacji,
  • formularz zapisu do newslettera,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, w celu dokonania wstępnej rezerwacji sali w wybranym terminie lub w celu dodania adresu e-mail do listy mailingowej lub inaczej listy subskrybentów newslettera.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
 12. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Serwisach mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez “CHATA” Michał Szatkowski. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Nasze dane znaleźć można w zakładce ­KONTAKT I LOKALIZACJA.

Zajazd “CHATA” Sp. z o.o.